Nozares aktualitātes

Profesionāli un precīzi mērniecības eksperti.

20+ gadu

pieredze nozarē

1996. gada 21. februārī LR Uzņēmumu reģistra Bauskas nodaļā tika izsniegta Andra Mazkalniņa individuālā mērniecības uzņēmuma Ģeometrs reģistrācijas apliecība.

Firmas pirmie mērniecības darbi bija privātmāju zemju uzmērīšana privatizācijai.

1998. gadā Ģeometrs sāka pildīt inženierģeodēziskos un topogrāfijas pasūtījumus Ventspilī. Ņemot vērā darba specifiku un nepieciešamību piedalīties konkursos, 1998. gadā tika nodibināts SIA Ģeometrs AM.

2000. gadā apvienojās individuālais uzņēmums un SIA.

2000.gadā sākām izgatavot digitālos topogrāfiskos plānus arī Jelgavā. Pirmais nozīmīgākais objekts bija Driksas un Lielupes tiltu rekonstrukcijai nepieciešamās topogrāfijas izgatavošana.

2004. gada pavasarī Ģeometrs pārceļas uz jaunām biroja telpām LLU LIF ēkas 1. stāvā.

2004. gads iezīmējās ar celtniecības un infrastruktūras attīstību, arvien vairāk tiek veikti inženierģeodēziskie darbi būvniecībā.

Kopš 2005. gadu Ģeometrs veic pilna spektra mērniecības darbu veidus, ieskaitot poligonometrijas tīkla un zemes ierīcības projektu izstrādi.

2005. gadā  Ģeometrs iesaistījās mērniecības firmu profesionālā apvienībā – Latvijas mērnieku grupa.

2006-2008.gads strauji attīstības gadi.

2008-2009.gadā tika veiks unikāli darbi- esošo Latvijas gāzes vadu uzmērīšana Jelgavā un rajonā un Jelgavas poligonometrijas punktu apsekošana un novērtējums. Nozīmīgs pasūtījums bija ielu kadastrālā uzmērīšana Dobeles pilsētā.

2010. gadā nozīmīgākie darbi bija Latvijas Dzelzceļa robežu un topogrāfijas uzmērīšanas un VAS Sadales tīkls transformatoru kadastrālā uzmērīšana. 

2011.gadā atjaunojām savu darbību Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijā. 

2011-2013. gadam nozīmīgi bija SIA Fortum Jelgava pasūtījumi sakarā ar siltumtrašu rekonstrukciju un jaunās biomasas koģenerācijas stacija izbūvi Jelgavā.

2014.gadā  tika veikta Jelgavas novada vietējo ģeodēzisko tīklu punktu apsekošanas un izvērtēšanas darbi.

Visi mūsu mērnieki un zemes ierīkotāji ir ieguvuši sertifikātus ģeodēzijā, zemes ierīcībā un kadastrālajā uzmērīšanā Latvijas Mērnieku biedrības Sertificēšanas centrā.

Esam pārliecināti ka is veiksmes atslēga ir - kvalitatīvs darbs un ar tā rezultātiem apmierināts klients:

Kontakti

BIROJA ADReSE:

Akadēmijas iela 19, 127. kab.
Jelgava, LV-3001,Latvija

Mūsu rekvizīti:

SIA “ĢEOMETRS”
Reģ. Nr..43603011317

AS Swedbank,
Konts:LV87HABA0551025941295

ESAM PIEEJAMI ARĪ:
  • geometrs(at)geometrs.lv
  • Mob. t.: +371 29397477
  • Mob. +371 630 21434