Par Kadastra datu nozīmi būvniecībā

Posted

Arvien biežāk Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) saņem informāciju par situācijām, kad būvniecības procesa laikā netiek ievērotas nekustamā īpašuma robežas. Visbiežāk kļūdas tiek pieļautas jau projektēšanas laikā, kad projektētājs plāno būves novietojumu zemes vienībā. Nav nekāds noslēpums, ka būves, kas uzbūvētas citā nekustamajā īpašumā vai neievērojot pieļaujamo attālumu no zemes vienības robežām rada sarežģījumus […]