Ministru kabineta noteikumi Nr. 505
Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 18. §)