Izmaiņas Kadastra un Zemesgrāmatas procedūrās

Posted

Šī gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi trīs likumos – Zemesgrāmatu likumā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”, kuru mērķis ir tuvināties vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai Kadastra un zemesgrāmatu procedūrās. Izmaiņas likumos paredz procedūru vienkāršošanu, kas noteiktos gadījumos iedzīvotājiem atvieglos kadastra datu aktualizāciju Zemesgrāmatā, izslēdzot nepieciešamību tieši vērsties […]

Par privātmājas būvniecību

Posted

Ierasts, ka cilvēki mācās no savām kļūdām, nevis no citu pieredzes. Ja tās ir tikai piedegušas pankūkas vai neveiksmīgi izvēlēts frizūras stils, rezervē vienmēr ir otrā, trešā un ceturtā iespēja, un, tā pamazām mācoties no savām kļūdām, var tikt pie atzīstama rezultāta. Taču ir procesi, kas izslēdz otro mēģinājumu. Pie tādiem pieder arī privātās mājas […]

Par Kadastra datu nozīmi būvniecībā

Posted

Arvien biežāk Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) saņem informāciju par situācijām, kad būvniecības procesa laikā netiek ievērotas nekustamā īpašuma robežas. Visbiežāk kļūdas tiek pieļautas jau projektēšanas laikā, kad projektētājs plāno būves novietojumu zemes vienībā. Nav nekāds noslēpums, ka būves, kas uzbūvētas citā nekustamajā īpašumā vai neievērojot pieļaujamo attālumu no zemes vienības robežām rada sarežģījumus […]

Eiropas vertikālo augstumu atskaites sistēmas (EVRS) ieviešana

Posted

Valdība apstiprinājusi Ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju; pāreju uz EVRS plānots sākt šā gada 1. augustā 06.01.2014 Ministru kabinets 17. decembra sēdē apstiprinājis Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju. Koncepcijā paredzēti jauni termiņi Latvijas augstumu sistēmas pārejai uz Eiropas Vertikālo augstumu sistēmu, kas tikusi atlikta jau vairākas reizes. Valdības apstiprinātajā koncepcijas gala variantā iekļauts jauns laika grafiks […]