Ģeodēziskie atbalsta tīkli

Ģeodēzisko atbalsttīklu projektēšana, ierīkošana un uzmērīšana,

Augstuma atzīmju (repuru) ierīkošana,

Ģeodēzisko punktu apsekošana.