Izpildshēmas

Izgatavojam visu veidu komunikāciju, ēku, būvju un laukumu izpildshēmas

Lai pasūtītu izpildshēmu izgatavošanu nepieciešams ir tehniskais projekts.

Izpilddokumentācijas sagatavošana atkarīga no veicamo darbu apjoma un skaņošanas laika valsts un  pašvaldības iestādēs. Aptuvenais  termiņš ir 1-3 nedēļas.