Mūsu uzņēmums piedāvā sekojošu pakalpojumu veidus:

Topogrāfija

Robežplāni

Inženierģeodēziskie darbi

Būvasu nospraušana

Ģeodēziskie tīkli

Komunikāciju un būvju izpildshēmas

Komunikāciju detalizācija

Konsultācijas nekustamā īpašuma iegādes un formēšanas jautājumos

Telpu uzmērīšana