Būvasu nospraušana

Ēku un būvju asu nospraušana, akta sastādīšana.

Augstuma atzīmju ( reperu) ierīkošana.

Būvniecības darbu izpildes ģeodēziskā kontrole.