Topogrāfija

Topogrāfiskais plāns ir samazināts apvidus attēlojums  kurš izgatavots  atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Topopgrāfisko plānu izgatavo pirms būvprojekta izstrādes.

Atkarībā no firmas mērnieku noslodzes un objekta apjoma topogrāfiskā plāna izgatavošanas termiņš ir 3 līdz 6 nedēļas.

Lai veiktu pasūtījumu nepieciešama objekta  adrese  skice par uzmērāmo objektu vai zemes robežu plāns.