Laipni aicināti mūsu  birojā
 Jelgavā, Vecpilsētas iela 21.
 

 

 

Nozares aktualitātes

Profesionāli un precīzi mērniecības eksperti.

Mūsu firma dibināta 1996. gada 21. februārī kā individuālais uzņēmums. Pirmie mērniecības darbi bija privātmāju zemju uzmērīšana privatizācijai Jelgavas pilsētā.

1998.gadā SIA ”Ģeometrs” sāka pildīt inženierģeodēziskos un topogrāfijas pasūtījumus Ventspilī.

2000.gadā sākām izgatavot digitālos topogrāfiskos plānus arī Jelgavā. Pirmais nozīmīgākais objekts bija Driksas un Lielupes tiltu rekonstrukcijai nepieciešamās topogrāfijas izgatavošana.

2004. gads iezīmējās ar celtniecības un infrastruktūras attīstību, arvien vairāk veicām inženierģeodēziskos darbus būvniecībā.

Kopš 2005. gada SIA “Ģeometrs” veic pilna spektra mērniecības darbus, ieskaitot poligonometrijas tīkla un zemes ierīcības projektu izstrādi.

2006-2007.gads – “septiņu trekno gadu sākums” kas iezīmējās ar straujo nekustamā tirgus attīstību un līdz ar to  pieprasījumu pēc mērniecības pakalpojumiem. 

2008-2009.gadā tika veikti nozīmīgi darbi – esošo Latvijas gāzes vadu uzmērīšana Jelgavā un rajonā, Jelgavas poligonometrijas punktu apsekošana un novērtējums, kā arī Dobeles pilsētas ielu kadastrālā uzmērīšana.

2010.gadā nozīmīgākie darbi bija VAS “Latvijas Dzelzceļš” zemju un VAS “Sadales tīkls” transformatoru kadastrālā uzmērīšana. 

2011.gadā atjaunojām savu darbību Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijā. 

2011-2013. gadā pēc SIA “Fortum Jelgava” pasūtījuma veicām mērniecības darbus siltumtrašu rekonstrukcijai un jaunās biomasas koģenerācijas stacijas izbūvei Jelgavā.

2014.gadā tika veikti Jelgavas novada vietējo ģeodēzisko tīklu punktu apsekošanas un izvērtēšanas darbi.

Vairākus gadus esam veikuši pašvaldību zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus Jelgavas pilsētas Jelgavas un Ozolnieku novados.

2015-2018.gadā veicām apjomīgus topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Jelgavas Loka maģistrāles rekonstrukcijas vajadzībām un Jelgavas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas 5. kārtas rekonstrukcijas projektēšanai.

2020. gada augustā Jelgavā  uzstādījām pastāvīgo globālas pozicionēšanas bāzes staciju Viktorija (VIKT).

Līdztekus darbiem lielajos objektos esam izpildījuši arī visdažādākos privātpersonu mērniecības pasūtījumus.

Pasūtītāji ir novērtējuši mūsu kompetenci  konsultācijās  par nekustamā īpašuma formēšanu.

Visi mūsu mērnieki un zemes ierīkotāji ir ieguvuši sertifikātus ģeodēzijā, zemes ierīcībā un kadastrālajā uzmērīšanā Latvijas Mērnieku biedrības Sertificēšanas centrā.

Esam pārliecināti ka veiksmes atslēga ir kvalitatīvs darbs un ar tā rezultātiem apmierināts klients:

Kontakti

BIROJA ADReSE:

Vecpilsētas iela 21,
Jelgava, LV-3001,Latvija

Mūsu rekvizīti:

SIA “ĢEOMETRS”
Reģ. Nr. 43603011317

AS Swedbank
Konts:LV87HABA0551025941295