Pakalpojumu veidi

Mūsu uzņēmums piedāvā sekojošu pakalpojumu veidus:

Topogrāfija

Komunikāciju un būvju izpildshēmas

Robežplāni

Inženierģeodēziskie darbi

Būvasu nospraušana

Ģeodēziskie tīkli

Komunikāciju detalizācija

Telpu uzmērīšana