Telpu uzmērīšana

Telpu vai ēkas uzmērīšanu un plānu izgatavošana plānošanas un projektēšanas vajadzībām.