Pārskata plāni

Piedāvājam sadarbību iestāžu inženierkomunikāciju tīklu apzināšanā, uzmērīšanā un pārskata plānu izgatavošanā.

Esošā situācija tīklu apzināšanā:

-situāciju par komunikācijām pārzina pagasta komunālā dienesta speciālists,

-esošā informācija ir pieejama dažādos plānu materiālos, “Padomju laika” projektos un darba shēmas,

-pārsvarā gadījumu pagasta speciālists labi orientējas savos pārvaldītajos inženiertīklos.

Kas notiek ja mainās komunikāciju pārvaldītājs:

-pazūd zināšanas un informācija par komunikāciju atrašanās vietām, iebūvētajiem diametriem u.c.

-jaunajam komunālajam speciālistam nākas no jauna apzināt esošo tīklu stāvokli.

Mēs piedāvājam:

 -Inženierkomunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, siltumtrašu u.c.)  pārskata plānu izveidi izdrukas veidā un digitālā veidā.

Darba etapi:

 • esošās informācijas izpēte,
 • komunikācijas uzmērīšana dabā izmantojot metāla un komunikāciju lokatorus,
 • skataku apsekošana un detalizācijas akta sastādīšana,
 • Komunikāciju plānu un darbu atskaites sastādīšana,
 • Darbinieku apmācība digitālo datu izmantošanā.

     Kas nepieciešams darba uzsākšanai:

 • pasūtītāja vēlme,
 • kopīga darba uzdevuma un tāmes sastādīšana,
 • pakalpojuma līguma noslēgšana.

   

  Darba rezultāts:

  • komunikāciju plāns izdrukas un digitālā veidā kurš var tikt savietots ar kadastra karti,
  • atbildīgajiem darbiniekiem pieejama dati par savu inženierkomunikāciju saimniecību,

  iespēja informāciju digitāli pilnveidot un paplašināt.