Robežu plāni

Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana jeb zemes robežu uzmērīšana nepieciešama:

1. reģistrētu jaunu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

2. dzēstu ierakstu par reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

3. aktualizētu kadastra datus par reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežu, būves vai telpu grupas ārējo kontūru vai konstruktīvo elementu savstarpējo novietojumu;

4.  lai apvidū izmainītu vai atjaunotu reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežas;

5. lai veiktu darījumu ar nekustamā īpašuma objektu;

6. lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā.