Nozares aktualitātes

Profesionāli un precīzi mērniecības eksperti.

 Mūsu firma  dibināta 1996. gada 21. februārī  kā individuālais uzņēmums. Pirmie mērniecības darbi bija privātmāju zemju uzmērīšana privatizācijai Jelgavas pilsētā.

  1. gadā Ģeometrs sāka pildīt inženierģeodēziskos un topogrāfijas pasūtījumus Ventspilī.

2000.gadā sākām izgatavot digitālos topogrāfiskos plānus arī Jelgavā. Pirmais nozīmīgākais objekts bija Driksas un Lielupes tiltu rekonstrukcijai nepieciešamās topogrāfijas izgatavošana.

  1. gads iezīmējās ar celtniecības un infrastruktūras attīstību, arvien vairāk veicām inženierģeodēziskos darbus būvniecībā.

Kopš 2005. gadu Ģeometrs veic pilna spektra mērniecības darbu veidus, ieskaitot poligonometrijas tīkla un zemes ierīcības projektu izstrādi.

2006-2008.gads strauji attīstības gadi.

2008-2009.gadā tika veikti nozīmīgi darbi- esošo Latvijas gāzes vadu uzmērīšana Jelgavā un rajonā, Jelgavas poligonometrijas punktu apsekošana un novērtējums kā arī  veicām Dobeles pilsētas ielu  kadastrālo uzmērīšanu.

  1. gadā nozīmīgākie darbi bija Latvijas Dzelzceļa zemju un VAS Sadales tīkls transformatoru kadastrālā uzmērīšana. 

2011.gadā atjaunojām savu darbību Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijā. 

2011-2013. gadam  pēc SIA Fortum Jelgava pasūtījuma veicām mērniecības darbus   siltumtrašu rekonstrukcijai un jaunās biomasas koģenerācijas stacijas izbūvei Jelgavā.

2014.gadā  tika veikta Jelgavas novada vietējo ģeodēzisko tīklu punktu apsekošanas un izvērtēšanas darbi.

Vairākus gadus  esam veikuši  pašvaldību zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus  Jelgavas pilsētas Jelgavas un Ozolnieku novados.

2015-2018.gadā veicām apjomīgus topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Jelgavas Loka maģistrāles rekonstrukcijas vajadzībām un Jelgavas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas 5 kārtas rekonstrukcijai projektēšanai.

Līdztekus lielajiem darbiem esam izpildījuši  visdažādākos  privātpersonu mērniecības pasūtījumus.

Pasūtītāji ir novērtējuši mūsu kompetenci  zemes ierīcības un konsultāciju jautājumos par nekustamā īpašuma formēšanā.

Visi mūsu mērnieki un zemes ierīkotāji ir ieguvuši sertifikātus ģeodēzijā, zemes ierīcībā un kadastrālajā uzmērīšanā Latvijas Mērnieku biedrības Sertificēšanas centrā.

Esam pārliecināti ka is veiksmes atslēga ir - kvalitatīvs darbs un ar tā rezultātiem apmierināts klients:

Kontakti

BIROJA ADReSE:

Akadēmijas iela 19, 127. kab.
Jelgava, LV-3001,Latvija

Mūsu rekvizīti:

SIA “ĢEOMETRS”
Reģ. Nr..43603011317

AS Swedbank,
Konts:LV87HABA0551025941295

ESAM PIEEJAMI ARĪ:
  • geometrs(at)geometrs.lv
  • Mob. t.: +371 29397477
  • Mob. +371 630 21434